2017-XXI Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym-Krynica Czarny Potok Resort&Spa