XV Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym


Stowarzyszenie Inżynierów cheap jerseys i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów,Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznegoorganizują w dniach 18-20 maja 2011 r.w hotelu Belvedere w Zakopanem XV jubileuszową Konferencję

Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym.

Tematyka Konferencji obejmuje najistotniejsze zagadnienia z dziedzin związanych wholesale jerseys z ochroną środowiska,przedstawiając projekty rozwiązań prawnych oraz nowe i sprawdzone rozwiązania zarówno dla dużych, średnich, jaki małych przedsiębiorstw.

Program Konferencji:

Maria Duczmal – „Projektowane zmiany w gospodarce odpadami”

Wojciech Jaworski – „Nowe uregulowania prawne w zakresie emisji CO2”

Jacek Kijeński, Marta Kijeńska – „Do wszystkiego nie wystarczy. Strategia zagospodarowania płodówrolnych: fitochemikalia, nowe materiały czy energetyka?”

Jerzy Kołłajtis, Magdalena Trybuch, Tomasz Galoch – „Zastosowanie QRA (Quantitative Risk Assessment)w praktyce ochrony środowiska w Europie i USA”

Wiesław a Lach – „Strefa przemysłowa Azotów Tarnów”

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – „Nowe regulacje UE istotne dla przemysłu chemicznego”

Wojciech Radecki – „Ochrona środowiska w europejskim prawie karnym”
Małgorzata Typko – „Środowisko jako całość w podejściu zintegrowanym – aspekt ochrony gleb”

Stanisław Wajda – „Nowa Dyrektywa o Zanieczyszczeniach Przemysłowych a obowiązek rekultywacjizanieczyszczonych gruntów”.

Integralną 🙂 częścią Konferencji będą także panele dyskusyjne, cheap nba jerseys zatytułowane:

„Szanse rozwoju przemysłu nawozowego w Polsce” – prowadzenie Adam test Leszkiewicz,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

„Strefa przemysłowa – istotne uwarunkowania działalności” – prowadzenie wholesale jerseys Witold Szczypiński,Członek Zarządu Azotów cheap jerseys Tarnów

„REACH po pierwszym terminie rejestracji – rady i przestrogi na przyszłość” – prowadzenie Andrzej Krześlak,Marcela Palczewska-Tulińska, Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej IzbyPrzemysłu Chemicznego, Centrum ds. REACH i CLP Instytut Chemii Przemysłowej.

Wzorem lat ubiegłych, w czasie Konferencji umożliwiamy konsultacje z wykładowcami orazwymianę doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami – zarówno podczas paneli dyskusyjnych, jak i w rozmowachkuluarowych.