Obchody 90-lecia działalności SITPChem w Tarnowie.


W dn. 20-21.09.2017r. świętowaliśmy w Tarnowie Jubileusz 90-lecia działalności naszego Stowarzyszenia. Uroczystość ta była połączona z posiedzeniem Zarządu Głównego. Uroczystą kolację z tej okazji zaszczycili swoją obecnością Wiceprezesi Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński i Artur Kopeć, którzy są również Członkami SITPChem. Ponadto w uroczystości brali udział Przewodniczący Kół oraz zaproszeni przedstawiciele bratnich Stowarzyszeń tarnowskich: SIMP, SEP, SITR oraz NOT Rada w Tarnowie.

Prezes naszego Oddziału Zbigniew Paprocki przedstawił okolicznościową prezentację dotyczącą historii naszego Oddziału a kol. Barbara Prusak omówiła specjalnie przygotowane na tę okoliczność wydawnictwo pt. Rys historyczny tarnowskiego Oddziału SITPChem 1927-2017.

Wiceprezes W. Szczypiński wygłosił przemówienie na następnie wraz z Rzecznikiem Prasowym SITPChem Anną Czumak-Bieniecką wręczył odznaczenia zasłużonym Członkom Stowarzyszenia. Życzenia i upominki złożyli nam również zaproszeni goście.

Tradycyjne 100 lat zabrzmiało nad okolicznościowym tortem.

Zwieńczeniem 90-lecia SITPChem będą centralne obchody uroczystości w Warszawie w dn. 28 listopada br.

Zdjęcia z uroczystości dostępne są w galerii.