Spotkania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach SITPChem


Zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału w terminie do 30 kwietnia br. w poszczególnych
Kołach winny odbyć się spotkania sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z dyspozycjami przekazanymi
do Przewodniczących Kół.

Spotkanie sprawozdaczo-wyborcze w Kole Centrum Korporacyjne odbędzie się w dniu 6 kwietnia br.
godz. 15:30 w budynku SITPChem – ul. Kwiatkowskiego 18 – pierwsze piętro sala PTTK. Serdecznie zapraszamy do
udziału i potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 4 kwietnia do Zarządu Koła.

Print Friendly, PDF & Email