Spotkanie z uczniami szkół średnich


17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Chemicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. i przedstawicieli SITPChem O/Tarnów z młodzieżą – kl. III IV LO w Tarnowie (profil chemiczny) i IV klasa ZST w Tarnowie-Mościcach. Spotkanie prowadziła kol. Elżbieta Sarkowicz, a wśród zaproszonych gości obecni byli: dyrektor ZST pan Krzysztof Kołaciński, kol. Zbigniew Paprocki – prezes SITPChem/O Tarnów  i wiceprezes SITPChem O/Tarnów – kol. Stanisław Oczkowicz. Pierwsza część spotkania rozpoczęła się w Sali Związków Zawodowych i obejmowała dwie prezentacje. Pierwszą przygotował dr inż. Otmar Vogt wykładowca z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i miała na celu zapoznanie młodzieży z możliwościami studiów na tym wydziale.

Druga prezentacja została przygotowana przez przedstawiciela firmy LPPequipment Warsaw. Tematem prezentacji były reaktory chemiczne.

Druga część spotkania odbyła się w pracowniach Centrum Badań i Analiz, gdzie młodzież zapoznała się z różnorodną aparaturą, w tym z reaktorami szklanymi, o  których była mowa w prezentacji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy badań na chromatografach i maszynach wytrzymałościowych, młodzież zadawała wiele ciekawych pytań. Zdjęcia ze spotkania do obejrzenia w galerii.