XXXI Walny Zjazd SITPChem


W dniach 26 -28 września 2018 r. w Ustroniu-Jaszowcu odbył się  XXXI Walny Zjazd SITPChem. Podczas trzydniowego spotkania 58. Członków SITPChem-Delegatów na XXXI Walny Zjazd z 23. Oddziałów z całej Polski i 35. Członków Honorowych SITPChem – uczestniczących w Zjeździe z głosem stanowiącym – podsumowali działalność w mijającej kadencji, wyznaczyli nowe działania na kolejną kadencję, wybrali władze SITPChem i sformułował Uchwały. Z Oddziału Tarnowskiego wzięło udział 10 delegatów. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany Jerzy Klimczak (Oddział Cieszyn) a Sekretarzem Generalnym Stanisław Oczkowicz. W Zarządzie Głównym nasz Oddział reprezentują jeszcze Zbigniew Paprocki i Jacek Kupiniak. Więcej informacji na http://sitpchem.org.pl/.

Print Friendly, PDF & Email