XXXII Walny Zjazd i 95-lecie SITPChem


W dniach 19 i 20 października 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbędzie się XXXII Walny Zjazd SITPChem.  Walny Zjazd podsumuje mijającą kadencje władz SITPChem, wybierze nowe władze, a także wyznaczy kierunki przyszłej działalności Stowarzyszenia. 

Natomiast 20 października o godzinie 11.30 w Domu Technika NOT rozpocznie się uroczystość 95-lecia SITPChem. Uroczystość uświetnią swoją obecnością władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Federacji FSNT-NOT, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Przedstawiciele Przemysłu, Władz Państwowych, Uczelni i Instytutów a także Koleżanki i Koledzy – uczestnicy XXXII Walnego Zjazdu.

Szczegóły na stronie: https://sitpchem.org.pl/

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email