Wycieczka do krajów Beneluxu


Zarząd Oddziału organizuje w dniach 2-7 września wycieczkę do krajów Beneluxu

Amsterdam – Bruksela – Luksemburg

Koszt wycieczki dla członków Stowarzyszenia 1170 zł + ok. 60 euro na wstępy.

Zgłoszenia wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 500 zł przyjmuje sekretariat Oddziału do dnia 15 lipca.

W sekretariacie Oddziału dostępny jest również szczegółowy program wycieczki.