Wycieczka lotnicza do Rzymu


Zarząd Oddziału organizuje w dniach 29.09–2.10 br. wycieczkę lotniczą do Rzymu

Koszt wycieczki dla członków Stowarzyszenia 1300 zł oraz 90-100 euro.

W programie przewidziane jest zwiedzanie najważniejszych miejsc Wiecznego Miasta:
– Plac i Bazylika Św. Piotra, Grób Jana Pawła II
– Muzea Watykańskie
– Forum Romanum
– Colosseum
– Panteon
– Place Di Trevi i Navona
– Schody Hiszpańskie
– Bazyliki Św. Pawła za Murami, Św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore.

Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia do dnia 12 sierpnia wraz z zaliczką w wysokości 600 zł przyjmuje sekretariat Oddziału.