Po XXXII WZ SITPChem


W dniach 19-20 października w Warszawie odbył się XXXII Walny Zjazd SITPChem, w którym uczestniczyli delegaci ze wszystkich oddziałów SITPChem w Polsce.

Podczas Zjazdu podsumowano mijającą kadencję oraz wybrano nowe władze.

Podczas obrad Walny Zjazd nadał również godności Członka Honorowego SITPChem – z Oddziału w Tarnowie godności te otrzymały koleżanki Teresa Tomaszek i Barbara Prusak oraz kolega Stanisław Oczkowicz – serdecznie gratulujemy.

Nowym Prezesem na kadencję 2022-2026 został wybrany kol. Jerzy Klimczak (O/Cieszyn).

Nowe władze SITPChem będą reprezentowane przez delegatów z Oddziału Tarnów w osobach: Stanisław Oczkowicz, Mateusz Gruszka, Marcin Potempa, Krzysztof Chmura (Zarząd Główny), Krzysztof Dziuban (Główna Komisja Rewizyjna), Janusz Szymczak (Główny Sąd Koleżeński).

Po zakończeniu Zjazdu odbyła się uroczystość 95-lecia SITPChem, w której uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście.

Na uwagę zasługuje perfekcyjna organizacja Zjazdu, wysoki poziom merytoryczny dyskusji i poruszanych tematów oraz przygotowanie jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim delegatom z Tarnowa za udział w Zjeździe i uroczystościach 95-lecia.

Więcej informacji na stronie ZG SITPChem.

Print Friendly, PDF & Email