Archiwum dnia: 5 lipca 2023


Rekomendacje po konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Odpowiadając na wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, uczestnicy 25. edycji konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu – sformułowali REKOMENDACJE, które zostały przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wzięcie udziału w jubileuszowym wydarzeniu a także komitetowi, który sformułował rekomendacje.Link do wystąpienia […]