Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY


Zarząd Główny SITPChem zaprasza na konferencję PRZEMYSŁ CHEMICZNY, która odbędzie się w Warszawie
w dn. 5-7.12.2023 r. – Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, a także odniesienia do aktualnej legislacji.
W ciągu trzech dni odbędą się sesje konferencyjne:
– Edukacja i nauka
– Rozwój i technologia
– Ochrona środowiska
W trakcie wydarzenia planowane jest również przyznanie wyróżnień dedykowanych wybitnym Inżynierom Przemysłu Chemicznego.

Print Friendly, PDF & Email