Rekomendacje po konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym


Odpowiadając na wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, uczestnicy 25. edycji konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu – sformułowali REKOMENDACJE, które zostały przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wzięcie udziału w jubileuszowym wydarzeniu a także komitetowi, który sformułował rekomendacje.
Link do wystąpienia Wiceministra na otwarcie konferencji: https://youtu.be/L1Fgz4OnV0I

Organizatorzy

Print Friendly, PDF & Email