2006-X Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Panorama w Krynicy