Archiwum miesiąca: marzec R


Spotkania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach SITPChem

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału w terminie do 30 kwietnia br. w poszczególnychKołach winny odbyć się spotkania sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z dyspozycjami przekazanymido Przewodniczących Kół. Spotkanie sprawozdaczo-wyborcze w Kole Centrum Korporacyjne odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. godz. 15:30 w budynku SITPChem – ul. Kwiatkowskiego 18 – pierwsze piętro sala PTTK. Serdecznie zapraszamy doudziału i […]