Archiwum miesiąca: maj R


Wycieczka do Chorwacji

Zarząd Oddziału organizuje w dniach 15-20 września 2015r. wycieczkę autokarową na trasie Węgry-Chorwacja-Słowacja. Koszt wycieczki dla członków Stowarzyszenia 1000 zł., (1400 zł. dla pozostałych osób) + ok. 50 euro na wstępy. Zgłoszenia wraz z wpłatą zaliczki  w wysokości 500 zł. przyjmuje sekretariat Oddziału do dnia 15 czerwca. Program wycieczki dostępny jest w zakładce „do pobrania”