Władze oddziału


Zarząd Oddziału 2022 – 2026

Stanisław Oczkowicz Prezes Zarządu
Jacek Kupiniak Wiceprezes Zarządu
Marcin Potempa Wiceprezes Zarządu
Barbara Prusak Sekretarz
Krzysztof Dziuban Skarbnik
Krzysztof Chmura Członek
Mateusz Gruszka Członek
Jadwiga Kania-Habel Członek
Przemysław Sutor Członek
Jarosław Kotnisz Członek
Zbigniew Wadach Członek

Komisja rewizyjna 2022-2026

Maria Łabędź Przewodniczący
Regina Mijał Z-ca Przewodniczącego
Iwona Wojdyło Sekretarz
Jacek Ramian Członek

Sąd Koleżeński 2022-2026

Janusz Majcher Przewodniczący
Ryszard Małek Z-ca Przewodniczącego
Dominik Mucha Sekretarz
Anna Furmańska Członek

 

Print Friendly, PDF & Email