Spotkania


Grill oddziałowy

Zarząd Oddziału zaprasza koleżanki i kolegów na tradycyjne spotkanie przy grillu. Spotykamy się 21 lipca (piątek) o godz. 18.00 w Taurusie (Ładna 5).Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Sekretariat Oddziału do środy 19 lipca.  


Zapraszamy na grilla

Zarząd Oddziału zaprasza koleżanki i kolegów na tradycyjne spotkanie przy grillu. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 lipca o godz.18:00 w Taurusie (Ładna 5).   Zgłoszenia wraz wpłatą 50 PLN – członkowie, 120 PLN – osoby niezrzeszone przyjmuje Sekretariat Oddziału do środy 27 lipca.


Wycieczka Koła PKCh

Koło GA PKCh organizuje wycieczką autokarową na trasie Holandia – Belgia – Francja – Niemcy. Termin wycieczki: 10.09.-18.09.2022 r.  Wszelkie informacje dotyczące wycieczki zawarte są w załączonym PROGRAMIE. Ewentualne dodatkowe informacje pod numerem telefonów: 48-99 lub 785 781 119.


Pokłosie współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Tarnowie

Już 14 czerwca 2022 zapraszamy Państwa do specjalnie przygotowanej przestrzeni wystawienniczej w ramach targów innowacji ITAR. Wydarzenie jest doskonałym miejscem na nawiązywanie wzajemnej współpracy okolicznych przedsiębiorców. W wyznaczonej przestrzeni zaplanowano prezentacje, pokazy multimedialne oraz wystąpienia innowatorów. Umożliwimy zapoznanie się z możliwościami współpracy naukowo-badawczymi Akademii Nauk Stosowanych. Głównym celem jest synergetyczne spojenie sfery naukowej z innowacyjnymi podmiotami gospodarczymi. […]


Spotkania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach SITPChem

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału w terminie do 30 kwietnia br. w poszczególnychKołach winny odbyć się spotkania sprawozdawczo-wyborcze zgodnie z dyspozycjami przekazanymido Przewodniczących Kół. Spotkanie sprawozdaczo-wyborcze w Kole Centrum Korporacyjne odbędzie się w dniu 6 kwietnia br. godz. 15:30 w budynku SITPChem – ul. Kwiatkowskiego 18 – pierwsze piętro sala PTTK. Serdecznie zapraszamy doudziału i […]


Grill oddziałowy.

Zarząd Oddziału organizuje w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) w restauracji Taurus w Ładnej spotkanie integracyjne przy grillu. Początek spotkania – godz.18:00. Zgłoszenia wraz z wpłatą: 40 zł (Członkowie SITPChem), 100 zł (osoby niestowarzyszone) przyjmuje Sekretariat oddziału do dnia 19 lipca, tel. 28-65.


Spotkanie przy grillu

Zarząd Oddziału organizuje spotkanie integracyjne przy grillu. Termin: 5 lipca br. (piątek) początek godz. 18:00. Miejsce: restauracja Taurus w Ładnej. Koszt uczestnictwa: 30 zł – członkowie, 70 zł – osoby niestowarzyszone. Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Sekretariat Oddziału (tel. 28-65) do dnia 2 lipca br. Serdecznie zapraszamy.


Dzień Edukacji Narodowej w ZST

W dniu 12 października 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckego w Tarnowie-Mościcach odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach nie zabrakło również przedstawicieli tarnowskiego Oddziału SITPChem. Zarząd Stowarzyszenia jak co roku ufundował nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów klas chemicznych. W tym roku nagrody odebrali: Katarzyna Tarasek (kl. 3A), Laura Czarnecka( kl. […]


Tradycyjne grillowanie

Zarząd Oddziału zaprasza na spotkanie integracyjne przy grillu, które odbędzie się w dniu 20 lipca br. (piątek) w restauracji Taurus w Ładnej, początek godz. 18:00. Zgłoszenia wraz wpłatą: 30 zł (członkowie SITPChem) i 80 zł (osoby niestowarzyszone) przyjmuje sekretariat Oddziału do wtorku 17 lipca br.


XXVIII Walny Zjazd Oddziału

W dn. 14.06.2018 r. w restauracji Kasyno odbył się XXVIII Walny Zjazd Oddziału, w którym wzięło udział 44 delegatów i zaproszeni goście. Po wyborze Prezydium Zjazdu, uchwaleniu Regulaminu obrad i ustaleniu prawomocności Zjazdu, Prezes Zbigniew Paprocki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SITPChem Oddział w Tarnowie w kadencji 2014-2018, które zostało następnie poddane dyskusji. Na wniosek […]