Sekcje


Sekcja Działalności Gospodarczej

Barbara Prusak Pełnomocnik Zarządu Oddziału
ds. Działalności Gospodarczej
tel. 693 110 839

Zakres oferowanych usług:

  • opracowywanie dokumentacji projektowej branży budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, instalacyjnej, technologicznej, pomiarowej dla różnych zadań,
  • opracowywanie instrukcji technologicznych, stanowiskowych, BHP, p.poż., dokumentacji rejestracyjnej dla UDT, itp.
  • wykonywanie analiz i ekspertyz,
  • wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych,
  • organizowanie i nadzorowanie rozruchów mechanicznych i technologicznych,
  • ocena ryzyka zagrożenia wybuchem,
  • opracowywanie metod i wykonywanie analiz chemicznych, badania tworzyw sztucznych.

 

Sekcja Pomocy Koleżeńskiej

Danuta Sitko Przewodniczący
Zofia Trzeciak-Srebro Członek
Bogusława Frańczak-Szatko Członek
Regina Mijał Członek
Print Friendly, PDF & Email