60-lecie NOT FSNT Rada w Tarnowie


W dniu 14 grudnia br. w Domu Technika w siedzibie tarnowskiego NOT-u, w samym sercu Starówki odbyła się uroczysta gala z okazji 60-lecie NOT FSNT Rada w Tarnowie.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji naukowo-technicznych, świata biznesu, nauki, kultury i sztuki.

W trakcie uroczystości gościom zostały wręczone m.in. statuetki oraz pamiątkowa publikacja, która zawiera najważniejsze treści dotyczące historii i życia NOT-u w Tarnowie.
Ponadto, zasłużeni członkowie tarnowskiej organizacji, z rąk władz Zarządu Głównego z Warszawy otrzymali złote i srebrne honorowe odznaki.
Na uroczystości nie zabrakło oczywiście przedstawicieli SITPChem Oddział w Tarnowie.
Prezes Oddziału Stanisław Oczkowicz złożył na ręce Prezes NOT Pani Renaty Łabędź życzenia w formie LISTU LAUDACYJNEGO.
My życzymy Pani Prezes zdrowia i wytrwałości w osiąganiu założonych celów.

Więcej informacji na stronie NOT TARNÓW.

Print Friendly, PDF & Email