Wydarzenia


60-lecie NOT FSNT Rada w Tarnowie

W dniu 14 grudnia br. w Domu Technika w siedzibie tarnowskiego NOT-u, w samym sercu Starówki odbyła się uroczysta gala z okazji 60-lecie NOT FSNT Rada w Tarnowie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji naukowo-technicznych, świata biznesu, nauki, kultury i sztuki. W trakcie uroczystości gościom zostały wręczone m.in. statuetki oraz pamiątkowa publikacja, która zawiera […]


Dzień Edukacji Narodowej w ZST

„Zacną rzeczą jest uczyć się a jeszcze zacniejszą – nauczać” – takim cytatemMarka Twaina Zarząd Oddziału SITPChem opatrzył list laudacyjny dla kadry ZST, któryzostał odczytany podczas uroczystej akademii w piątek 13.X.br.Po raz kolejny Zarząd Oddziału uhonorował nagrodami finansowyminajlepszych uczniów klas chemicznych, którzy zostali wyłonieni przez szkolną Kapitułę.Tym razem przyznano dwa stypendia I-go stopnia dla Emilii […]


Po XXXII WZ SITPChem

W dniach 19-20 października w Warszawie odbył się XXXII Walny Zjazd SITPChem, w którym uczestniczyli delegaci ze wszystkich oddziałów SITPChem w Polsce. Podczas Zjazdu podsumowano mijającą kadencję oraz wybrano nowe władze. Podczas obrad Walny Zjazd nadał również godności Członka Honorowego SITPChem – z Oddziału w Tarnowie godności te otrzymały koleżanki Teresa Tomaszek i Barbara Prusak […]


Nagrody dla najlepszych uczniów-chemików w ZST

Tradycyjnie podczas obchodów Dni Edukacji Narodowej w ZST przedstawiciele SITPChem/O Tarnów uhonorowali nagrodami finansowymi najlepszych uczniów klas chemicznych. W tym roku podczas uroczystości w ZST w dniu 14 października nagrody otrzymali: Emilia Siedlik (I miejsce), Magdalena Łucja Wideł (II miejsce), Gabriela Gąciarz (III miejsce). Nagrody wręczyli Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia. Nagrodzonym uczennicom gratulujemy i życzymy […]