Archiwum miesiąca: lipiec R


Rekomendacje po konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

Odpowiadając na wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, uczestnicy 25. edycji konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu – sformułowali REKOMENDACJE, które zostały przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za wzięcie udziału w jubileuszowym wydarzeniu a także komitetowi, który sformułował rekomendacje.Link do wystąpienia […]


Grill oddziałowy

Zarząd Oddziału zaprasza koleżanki i kolegów na tradycyjne spotkanie przy grillu. Spotykamy się 21 lipca (piątek) o godz. 18.00 w Taurusie (Ładna 5).Bliższych informacji udziela oraz zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Sekretariat Oddziału do środy 19 lipca.