Komisje kwalifikacyjne


Przy Oddziale działają dwie Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komisje Kwalifikacyjne prowadzą również szkolenia przed egzaminem na uprawnienia energetyczne [Świadectwa Kwalifikacyjne].

Opłata za szkolenie – 130 zł/osobę.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA ENERGETYKÓW nr 189

Komisja  egzaminuje i nadaje uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji

Grupa II – Urządzenia zużywające oraz przetwarzające i przesyłające ciepło

Grupa III – Sieci, urządzenia i instalacje gazowe służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe

Skład Komisji:

Franciszek Bernat Przewodniczący tel. 785 781 002
Zbigniew Wadach Z-ca Przewodniczącego tel. 785 780 800
Urszula Kozioł Sekretarz tel. 785 780 108
Edward Huk Członek
Tomasz Klikowicz Członek
Józef Hebda Członek
Grzegorz Szarek Członek
Grzegorz Florek Członek
Wojciech Bator Członek

Wnioski w zakładce do pobrania

KOMISJA KWALIFIKACYJNA ELEKTRYKÓW nr 188

Komisja egzaminuje i nadaje uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji Grupa I – Sieci i urządzenia elektryczne.

Skład Komisji:

Andrzej Gańczarczyk Przewodniczący tel. 785 780 801
Roman Romaniszyn Z-ca Przewodniczącego tel. 785 780 850
Roman Kuczek Sekretarz tel. 785 780 854
Michał Kraiński Członek
Grzegorz Marszałek Członek
Jacek Ramian Członek
Roman Stadnicki Członek
Zbigniew Tyrcha Członek
Bogdan Zaucha Członek

Wnioski w zakładce do pobrania

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email