2007-XI Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Panorama w Krynicy