2009-XIII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Panorama w Krynicy