2010-XIV Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Panorama w Krynicy