2012-XVI Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Gołębiewski w Wiśle