2013-XVII Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym – Hotel Gołębiewski w Wiśle