2015-XIX Konferencja Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym-Hotel Krynica Czarny Potok Resort&SPA