XVI konferencja TRENDY EKOROZWOJU w Przemyśle Chemicznym


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Tarnów i Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów organizują w 16-18 maja br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle XVI konferencję Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym

W programie konferencji przewidziano wykłady i prelekcje:

– Z. Paprocki – Prezes SITPChem O/ Tarnów –„85-lecie Zakładów Azotowych w Tarnowie –Mościcach S.A.”

– W. Jaworski – Instytut Ochrony Środowiska –„Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych- mechanizm ekologiczny czy… tylko fiskalny?”

-W. Piskorski – Carbon Engineering Sp. z o.o. – „ Wyzwania biznesowe w świetle obowiązującego prawa i polityki klimatyczno-energetycznej w Europie i na świecie. Przemysł chemiczny w Polsce- elementy strategii krótko i długoterminowej”

-W. Lubiewa- Wieleżyński – Prezes Zarządu PIPCH – koreferat do referatu W. Piskorskiego

-J. Kijeński, M. Kijeńska – Prezes Zarządu Głównego SITPChem- „Antropogenny CO₂ – toksyna klimatu czy inhibitor rozwoju?”

-W. Radecki – Instytut Nauk Prawnych PAN Wrocław- „Zakres obowiązku zawiadamiania PIOŚ o poważnej awarii w zakładach przemysłowych”

-M. Typko – Ministerstwo Środowiska – „Omówienie aktualnego stanu dokumentu referencyjnego BAT poświęconego metodom przetwarzania ścieków i gazów odpadowych w sektorze chemicznym oraz wynikającym z niego skutków i zagrożeń dla przemysłu chemicznego”

– M. Kalisz, J. Krupanek – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – „Fizykochemiczne metody wspomagania bioremediacji terenów zanieczyszczonych węglowodorami pochodzenia naftowego”

– J. Kołłajtis, M. Trybuch, T. Galoch – ENVIRON Poland Warszawa- „Historyczne zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego w praktyce”

-C. Adams – „System VOC Bio-Treat jako sposób oczyszczania powietrza zawierającego substancje lotne”

– Z. Ślęzak – Zakłady Azotowe Kędzierzyn- „REACH w aspekcie działalności Grupy Kapitałowej AZOTY TARNÓW

W programie konferencji przewidziano, podobnie jak w latach poprzednich, panel dyskusyjny w tym roku „Bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym”.

Udział w panelu zapowiedziało wielu znamienitych gości przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Środowiska, PIPCh, PZU S.A., PKO BP S.A., PGNIG S.A., PKP Cargo S.A., prezesi spółek sektora WSCh.