Władze oddziału


Zarząd Oddziału

Zbigniew Paprocki Prezes Zarządu – tel. 14 637 41 10
Grzegorz Florek V-ce Prezes Zarządu – tel. 14 637 30 40
Stanisław Oczkowicz V-ce Prezes Zarządu – tel. 14 637 24 44
Teresa Tomaszek Sekretarz – tel.  14 637 28 65
Krzysztof Dziuban Skarbnik – tel. 14 637 36 97
Mateusz Gruszka Członek
Tomasz Klikowicz Członek
Barbara Prusak Członek – tel.   693 110 839
Tadeusz Janosik Członek
Jarosław Kotnisz Członek
Jacek Kupiniak Członek

 

Komisja rewizyjna

Regina Mijał Przewodniczący
Maria Łabędź Z-ca Przewodniczącego
Karolina Boruch Sekretarz
Janusz Krydka Członek

 

Sąd Koleżeński

Janusz Majcher Przewodniczący
Ryszard Małek Z-ca Przewodniczącego
Przemysław Sutor Sekretarz
Wiesław Suchomski Członek