Władze oddziału


Zarząd Oddziału 2018 – 2022

Zbigniew Paprocki Prezes Zarządu – tel. 14 637 41 10
Stanisław Oczkowicz Wiceprezes Zarządu
Jacek Kupiniak Wiceprezes Zarządu
Teresa Tomaszek Sekretarz – tel.  14 637 28 65
Krzysztof Dziuban Skarbnik – tel. 14 637 36 97
Grzegorz Florek Członek
Mateusz Gruszka Członek
Tomasz Klikowicz Członek
Barbara Prusak Członek – tel.   693 110 839
Jarosław Kotnisz Członek
Zbigniew Wadach Członek

 

Komisja rewizyjna

Maria Łabędź Przewodniczący
Regina Mijał Z-ca Przewodniczącego
Karolina Obrzut Sekretarz
Janusz Krydka Członek

 

Sąd Koleżeński

Janusz Majcher Przewodniczący
Ryszard Małek Z-ca Przewodniczącego
Przemysław Sutor Sekretarz
Anna Furmańska Członek

 

Print Friendly, PDF & Email